7 juni 2023
Speciaal Basisonderwijs
Christelijk Onderwijs, Speciaal Basisonderwijs
Onderwijsinstellingen van het soort Speciaal Basisonderwijs.
Zie ook het overzicht van de soorten onderwijs.
Speciaal Basisonderwijs in de regio Zuidoost-Friesland
Instellingen van het soort Speciaal Basisonderwijs in de regio Zuidoost-Friesland
Zie ook het overzicht van regio's voor instellingen van het soort Speciaal Basisonderwijs.
1 school
1. Chr SSBO Sjalom
John F Kennedylaan 6, DRACHTEN
Protestants-Christelijk