2 maart 2024
Speciaal Basisonderwijs
Christelijk Onderwijs, Speciaal Basisonderwijs
Onderwijsinstellingen van het soort Speciaal Basisonderwijs.
Zie ook het overzicht van de soorten onderwijs.
Speciaal Basisonderwijs in de provincie Friesland
Instellingen van het soort Speciaal Basisonderwijs in de provincie Friesland
Zie ook het overzicht van provincies voor instellingen van het soort Speciaal Basisonderwijs.
4 scholen
1. Christelijke School voor Speciaal Basisonderwijs De Twine
Hantumerweg 28, DOKKUM
Protestants-Christelijk
2. s.b.o. Aquamarijn
Brandemeer 35, LEEUWARDEN
Protestants-Christelijk
3. SBO-school De Súdwester
Kaatsland 5-B, SNEEK
Protestants-Christelijk
4. Chr SSBO Sjalom
John F Kennedylaan 6, DRACHTEN
Protestants-Christelijk