19 mei 2024
Speciaal Basisonderwijs
Christelijk Onderwijs, Speciaal Basisonderwijs
Onderwijsinstellingen van het soort Speciaal Basisonderwijs.
Zie ook het overzicht van de soorten onderwijs.
Speciaal Basisonderwijs in de gemeente 's-Gravenhage
Instellingen van het soort Speciaal Basisonderwijs in de gemeente 's-Gravenhage
Zie ook het overzicht van gemeenten voor instellingen van het soort Speciaal Basisonderwijs.
5 scholen
1. SBO Het Mozaïek
Van den Eyndestraat 24, 'S-GRAVENHAGE
Protestants-Christelijk
2. SSBO De Springplank
Pachtersdreef 3, 'S-GRAVENHAGE
Protestants-Christelijk
3. Pastoor Van Arsschool
Haviklaan 1, 'S-GRAVENHAGE
Rooms-Katholiek
4. SBO Merlijn
Paets van Troostwijkstr 87, 'S-GRAVENHAGE
Rooms-Katholiek
5. SBO de Octaaf
Cantateplein 27, 'S-GRAVENHAGE
Rooms-Katholiek