12 augustus 2022
Speciaal Basisonderwijs
Christelijk Onderwijs, Speciaal Basisonderwijs
Onderwijsinstellingen van het soort Speciaal Basisonderwijs.
Zie ook het overzicht van de soorten onderwijs.
Speciaal Basisonderwijs in de gemeente Bussum
Instellingen van het soort Speciaal Basisonderwijs in de gemeente Bussum
Zie ook het overzicht van gemeenten voor instellingen van het soort Speciaal Basisonderwijs.
1 school
1. Chr.Instituut Indon
Albert Neuhuijslaan 1, BUSSUM
Protestants-Christelijk