19 mei 2024
Speciaal Basisonderwijs
Christelijk Onderwijs, Speciaal Basisonderwijs
Onderwijsinstellingen van het soort Speciaal Basisonderwijs.
Zie ook het overzicht van de soorten onderwijs.
Speciaal Basisonderwijs in de gemeente Amsterdam
Instellingen van het soort Speciaal Basisonderwijs in de gemeente Amsterdam
Zie ook het overzicht van gemeenten voor instellingen van het soort Speciaal Basisonderwijs.
5 scholen
1. SSBO Iedersland
Johan Braakensiekhof 31, AMSTERDAM
Protestants-Christelijk
2. SBO-school De Zeppelin
Bessenpad 1, AMSTERDAM
Protestants-Christelijk
3. SSBO De Hasselbraam
Karel Klinkenbergstraat 40, AMSTERDAM
Rooms-Katholiek
4. St.Paulusschool
Dufaystraat 19, AMSTERDAM
Rooms-Katholiek
5. SSBO De Driesprong
Sloterweg 1192, AMSTERDAM
Rooms-Katholiek