6 juli 2022
doveninstituut
Christelijk Onderwijs, doveninstituut
Onderwijsinstellingen van het soort doveninstituut.
Zie ook het overzicht van de soorten onderwijs.
doveninstituut in de regio's
Aantal instellingen van het soort doveninstituut per regio:
2 regio's
1. Agglomeratie 's-Gravenhage Zuid-Holland 1 x
2. Noordoost-Noord-Brabant Noord-Brabant 1 x