1 april 2023
agrarisch opleidingscentrum
Christelijk Onderwijs, agrarisch opleidingscentrum
Onderwijsinstellingen van het soort agrarisch opleidingscentrum.
Zie ook het overzicht van de soorten onderwijs.
agrarisch opleidingscentrum in gemeenten
Aantal instellingen van het soort agrarisch opleidingscentrum per gemeente:
1 gemeente
1. Roermond 1 x