20 juni 2024
vakschool
Christelijk Onderwijs, vakschool
Onderwijsinstellingen van het soort vakschool.
Zie ook het overzicht van de soorten onderwijs.
vakschool in de provincies
Aantal instellingen van het soort vakschool per provincie:
1. Overijssel 1 x