6 juli 2022
vakschool
Christelijk Onderwijs, vakschool
Onderwijsinstellingen van het soort vakschool.
Zie ook het overzicht van de soorten onderwijs.
vakschool in de regio's
Aantal instellingen van het soort vakschool per regio:
1 regio
1. Noord-Overijssel Overijssel 1 x