6 juli 2022
vakschool
Christelijk Onderwijs, vakschool
Onderwijsinstellingen van het soort vakschool.
Zie ook het overzicht van de soorten onderwijs.
vakschool in gemeenten
Aantal instellingen van het soort vakschool per gemeente:
1 gemeente
1. Zwolle 1 x