20 juni 2024
Bestuur van Instelling
Christelijk Onderwijs, Bestuur van Instelling
Onderwijsinstellingen van het soort Bestuur van Instelling.
Zie ook het overzicht van de soorten onderwijs.
Bestuur van Instelling in de provincie Friesland
Instellingen van het soort Bestuur van Instelling in de provincie Friesland
Zie ook het overzicht van provincies voor instellingen van het soort Bestuur van Instelling.
1 - 10 van 52 scholen volgende 10
1. Vereniging voor Christelijk en Algemeen/Neutraal Bijzonder BO Nije Gaast
Dubbelstraat 8-A, BALK
Algemeen bijzonder
2. Stichting Samenwerkingsbestuur primair onderwijs Zuidwest Friesland Gearhing
De Wymerts 7, BOLSWARD
Algemeen bijzonder
3. Vereniging PC BSO te Schiermonnikoog
Badweg 3, SCHIERMONNIKOOG
Protestants-Christelijk
4. Vereniging Bevordering Christelijk Nationaal Onderwijs Hollum
Reddingbootweg 6, HOLLUM
Protestants-Christelijk
5. Vereniging voor Protestants Christelijk Basisonderwijs te Bakkeveen
Foarwurker Wei 6, BAKKEVEEN
Protestants-Christelijk
6. Ver v PC BSO te Morra Lioessens
Siniastrjitte 13, LIOESSENS
Protestants-Christelijk
7. Stichting Lauwers College
De Hoefslag 40, BUITENPOST
Protestants-Christelijk
8. Ver V Chr Ond
Ds Kingweg 1, HEERENVEEN
Protestants-Christelijk
9. Ver v Chr Basisonderwijs i/d Gem Leeuwarderadeel
Beuckelaerstraat 2, ST.-ANNAPAROCHIE
Protestants-Christelijk
10. Vereniging Protestant Christelijk Onderwijs Gorredijk en Omstreken
Wabbe Wissesstrjitte 15, GORREDIJK
Protestants-Christelijk