22 augustus 2019
Basisschool
Christelijk Onderwijs, Basisschool
Onderwijsinstellingen van het soort Basisschool.
Zie ook het overzicht van de soorten onderwijs.
Basisschool in de regio Zuidwest-Friesland
Instellingen van het soort Basisschool in de regio Zuidwest-Friesland
Zie ook het overzicht van regio's voor instellingen van het soort Basisschool.
1 - 10 van 57 scholen volgende 10
1. Chr Basissch De Reinboge
Waltaweg 29, TJERKWERD
Protestants-Christelijk
2. c.b.s. De Regenboog
Dokter Hattinkstrjitte 1, WIJCKEL
Protestants-Christelijk
3. Chr Basissch Bernegea
Wartenterp 9, ABBEGA
Protestants-Christelijk
4. Chr Basissch De Finne
Buren 31, FERWOUDE
Protestants-Christelijk
5. c.b.s. It Swannennêst
Westerich 1, MOLKWERUM
Protestants-Christelijk
6. c.b.s. De Twatine
Boeijengastrjitte 18, GAUW
Protestants-Christelijk
7. c.b.s. De Skeakel
Aldewei 37, OUDEGA GAAST SLEAT
Protestants-Christelijk
8. c.b.s. De Oerdracht
Van der Weijstrjitte 12, EXMORRA
Protestants-Christelijk
9. Chr Basissch De Gearrin
Tsjaerddyk 44-A, FOLSGARE
Protestants-Christelijk
10. p.c.b.s. Op 'e Terp
Jacobus Boomsmastraat 23, SONDEL
Protestants-Christelijk