22 augustus 2019
Basisschool
Christelijk Onderwijs, Basisschool
Onderwijsinstellingen van het soort Basisschool.
Zie ook het overzicht van de soorten onderwijs.
Basisschool in de regio Noord-Friesland
Instellingen van het soort Basisschool in de regio Noord-Friesland
Zie ook het overzicht van regio's voor instellingen van het soort Basisschool.
1 - 10 van 127 scholen volgende 10
1. Basisschool De Barte
Waling Dykstrastraat 78, VROUWENPAROCHIE
Protestants-Christelijk
2. Chr Basissch De Foareker
Skoallestrjitte 19, EASTEREIN
Protestants-Christelijk
3. Chr Basissch De Finne
Jancko Douwamastrjitte 45, ALDEBOARN
Protestants-Christelijk
4. Chr Basissch D Wegwijzer
Jakob de Graafstraat 1-A, KOLLUMERPOMP
Protestants-Christelijk
5. Chr Basissch D Tarissing
De Wygeast 10, OUDWOUDE
Protestants-Christelijk
6. c.b.s. De Korenaar
Monnikebildtdijk 16, OUDEBILDTZIJL
Protestants-Christelijk
7. Chr Basissch D Earnewjuk
Noarderfinne 3, EASTERLITTENS
Protestants-Christelijk
8. k.b.s. De Flieterpen
Jannumerwei 4, REITSUM
Protestants-Christelijk
9. Yn de mande
F H Gasaustraat 22, SCHIERMONNIKOOG
Protestants-Christelijk
10. k.b.s. De Tarissing
Ds. van Velzenstrjitte 17, DROGEHAM
Protestants-Christelijk