24 september 2023
Basisschool
Christelijk Onderwijs, Basisschool
Onderwijsinstellingen van het soort Basisschool.
Zie ook het overzicht van de soorten onderwijs.
Basisschool in de provincie Friesland
Instellingen van het soort Basisschool in de provincie Friesland
Zie ook het overzicht van provincies voor instellingen van het soort Basisschool.
1 - 10 van 243 scholen volgende 10
1. c.b.s. Betrouwen
Mjumster Wei 12, BAKKEVEEN
Protestants-Christelijk
2. Basisschool De Barte
Waling Dykstrastraat 78, VROUWENPAROCHIE
Protestants-Christelijk
3. Chr Basissch De Foareker
Skoallestrjitte 19, EASTEREIN
Protestants-Christelijk
4. Chr Basissch De Reinboge
Waltaweg 29, TJERKWERD
Protestants-Christelijk
5. p.c.b.s. Dr. E.A. Borger
Koningin Julianalaan 3, JOURE
Protestants-Christelijk
6. PC Basissch De Wegwijzer
Paulus Potterstraat 13-B, WOLVEGA
Protestants-Christelijk
7. christelijke Jenaplanschool De Finne
Nije Buorren 3, ROTTEVALLE
Protestants-Christelijk
8. Chr Basissch De Opdracht
Foareker 21 -23, URETERP
Protestants-Christelijk
9. c.b.s. De Regenboog
Dokter Hattinkstrjitte 1, WIJCKEL
Protestants-Christelijk
10. Chr Basissch Bernegea
Wartenterp 9, ABBEGA
Protestants-Christelijk