8 juni 2023
c.b.s. Wicher Zitsemaschool
c.b.s. Wicher Zitsemaschool
Behalve onder de naam c.b.s. Wicher Zitsemaschool ook bekend onder de namen c.b.s. Wicher Zitsema en Wicher Zitsema-School.
Basisschool te Loppersum, Groningen
Adres
Boerdamsterweg 12
9991BN MIDDELSTUM
Protestants-Christelijk