14 juli 2024
De Bolster Christelijke school voor Praktijkonderwijs
De Bolster Christelijke school voor Praktijkonderwijs
Behalve onder de naam De Bolster Christelijke school voor Praktijkonderwijs ook bekend onder de namen Praktijkschool De Bolster, De Bolster en De Bolster Christelijke school voor Praktijkonderwijs, PRO.
0505250110
Voortgezet Onderwijs te Groningen, Groningen
Adres
Multatulistraat 91
9721NH GRONINGEN
Protestants-Christelijk