19 juni 2024
Kerkelijk Lichaam "Gereformeerde Gemeenten Regio Barneveld"
Kerkelijk Lichaam "Gereformeerde Gemeenten Regio Barneveld"
Behalve onder de naam Kerkelijk Lichaam "Gereformeerde Gemeenten Regio Barneveld" ook bekend onder de naam Kerk Lich Geref Gem Reg Barnev.
0342400707
Bestuur van Instelling te Barneveld, Gelderland
Adres
Lijsterstraat 6 - 8
3772AV BARNEVELD
Postadres
Postbus 176
3770AD BARNEVELD
Gereformeerd