6 juli 2022
S.G. Harreveld
S.G. Harreveld
Behalve onder de naam S.G. Harreveld ook bekend onder de namen SGM Harreveld en S.G. Harreveld, VMBO (G)T.
Voortgezet Onderwijs te Oost Gelre, Gelderland
Adres
Kerkstraat 53
7135JJ HARREVELD
Postadres
Postbus 2
7135ZG HARREVELD
Rooms-Katholiek