22 juni 2018
Basisschool Willem Farel
Basisschool Willem Farel
Behalve onder de naam Basisschool Willem Farel ook bekend onder de namen Willem Farelschool en Willem Farel.
0332538124
Basisschool te Nijkerk, Gelderland
Adres
Dassenburcht 9
3871JM HOEVELAKEN
Reformatorisch