16 juli 2024
Chr. VMBO - Harderwijk, locatie Spectrum
Chr. VMBO - Harderwijk, locatie Spectrum
Behalve onder de naam Chr. VMBO - Harderwijk, locatie Spectrum ook bekend onder de namen Chr SGM v VMBO Harderwyk, locatie Spectrum en Chr. VMBO - Harderwijk, locatie Spectrum, VMBO (G)T.
0888508008
Voortgezet Onderwijs te Harderwijk, Gelderland
Adres
De Sypel 2
3842AE HARDERWIJK
Postadres
Postbus 1
8000AA ZWOLLE
Protestants-Christelijk