19 juni 2024
Chr. school voor SBO De Vogelhorst
Chr. school voor SBO De Vogelhorst
Deze instelling valt onder het gezag van STICHTING VOOR CHRISTELIJK SPECIAAL BASISONDERWIJS VOOR BARNEVELD EN OMGEVING te Barneveld.