16 juli 2024
CSG Groen van Prinsterer
CSG Groen van Prinsterer
Behalve onder de naam CSG Groen van Prinsterer ook bekend onder de namen De Meerwaarde en CSG Groen van Prinsterer, VMBO (G)T.
0342404777
Voortgezet Onderwijs te Barneveld, Gelderland
Adres
Rietberglaan 6
3771RD BARNEVELD
Postadres
Postbus 223
3770AE BARNEVELD
Protestants-Christelijk