11 december 2023
Kerkr der Gereformeerde Gemeemnte Tricht Geldermalsen
Kerkr der Gereformeerde Gemeemnte Tricht Geldermalsen
Behalve onder de naam Kerkr der Gereformeerde Gemeemnte Tricht Geldermalsen ook bekend onder de naam Kerkr der Geref Gemeente.
0345580922
Bestuur van Instelling te Geldermalsen, Gelderland
Adres
Kruiwiel 10
4191TJ GELDERMALSEN
Algemeen bijzonder