22 juli 2018
KDBS Het Tangram
KDBS Het Tangram
Deze instelling valt onder het gezag van Rotterdamse Vereniging Katholiek Onderwijs te Rotterdam.