29 november 2022
Gereformeerde basisschool De Zevenster
Gereformeerde basisschool De Zevenster
Behalve onder de naam Gereformeerde basisschool De Zevenster ook bekend onder de namen Basisschool De Zevenster en De Zevenster.
Basisschool te Hardinxveld-Giessendam, Zuid-Holland
Adres
Tonneband 22
3371JG HARDINXVELD-GIESSENDAM
Postadres
Postbus 201
3370AE HARDINXVELD-GIESSENDAM
Gereformeerd vrijgemaakt