20 juni 2024
Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs De Tjongerwerven
Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs De Tjongerwerven
Behalve onder de naam Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs De Tjongerwerven ook bekend onder de naam Ver v Chr PO De Tjongerwerven.
Bestuur van Instelling te Ooststellingwerf, Friesland
Adres
Herenweg 27
8435WN DONKERBROEK
Overige