20 juni 2024
ROC Friese Poort
ROC Friese Poort
regionaal opleidings centrum te Leeuwarden, Friesland
Adres
Badweg 2
8934AA LEEUWARDEN
Postadres
Postbus 140
8900AC LEEUWARDEN
Protestants-Christelijk