7 juni 2023
SBO-school De Súdwester
SBO-school De Súdwester
Behalve onder de naam SBO-school De Súdwester ook bekend onder de namen SSBO De Sudwester en De Súdwester.
Speciaal Basisonderwijs te Súdwest-Fryslân, Friesland
Adres
Kaatsland 5-B
8608CX SNEEK
Postadres
Postbus 487
8600AL SNEEK
Protestants-Christelijk