26 januari 2020
Chr Basissch De Foareker
Chr Basissch De Foareker
Deze instelling valt onder het gezag van Ver v PC Basisonderwijs in de Gem Littenseradiel te Littenseradiel.