16 juli 2024
Chr School De Saad
Chr School De Saad
Behalve onder de naam Chr School De Saad ook bekend onder de namen Chr. Mavo De Saad en Chr. Mavo De Saad, VMBO (G)T.
0511421581
Voortgezet Onderwijs te Dantumadiel, Friesland
Adres
Nijewei 1
9104DK DAMWALD
Postadres
Postbus 61
9104ZH DAMWALD
Protestants-Christelijk