19 juni 2024
Christelijke School voor Speciaal Basisonderwijs De Twine
Christelijke School voor Speciaal Basisonderwijs De Twine
Behalve onder de naam Christelijke School voor Speciaal Basisonderwijs De Twine ook bekend onder de namen SSBO De Twine en De Twine.
0519294630
Speciaal Basisonderwijs te Dongeradeel, Friesland
Adres
Hantumerweg 28
9101AB DOKKUM
Postadres
Postbus 166
9100AD DOKKUM
Protestants-Christelijk