16 juli 2024
Csg. Gaasterland
Csg. Gaasterland
Behalve onder de naam Csg. Gaasterland ook bekend onder de namen SGM Gaasterland en Csg. Gaasterland, VMBO (G)T.
0514602216
Voortgezet Onderwijs te Gaasterl, Friesland
Adres
Douwe Aukesstraat 1
8561CS BALK
Postadres
Postbus 16
8560AA BALK
Protestants-Christelijk