24 oktober 2021
c.b.s. Betrouwen
c.b.s. Betrouwen
Behalve onder de naam c.b.s. Betrouwen ook bekend onder de naam Chr BS Betrouwen.
0516541463
Basisschool te Opsterland, Friesland
Adres
Mjumster Wei 12
9243SJ BAKKEVEEN
Protestants-Christelijk