12 augustus 2022
Ver Stg Sch Ond Leer der Geref Kerken
Ver Stg Sch Ond Leer der Geref Kerken
Behalve onder de naam Ver Stg Sch Ond Leer der Geref Kerken ook bekend onder de naam Ver Stg Sch Ond.
0512302352
Bestuur van Instelling te Opsterland, Friesland
Adres
Foareker 54
9247AC URETERP
Gereformeerd vrijgemaakt