8 december 2021
Dr. C. Steenblokschool
Dr. C. Steenblokschool
Deze instelling valt onder het gezag van Stichting tot het Verstrekken van Onderwijs op Gereformeerde Grondslag Goes te Borsele.