17 juni 2024
Stichting voor Protestants Christelijk Voortgezet Onderwijs Eemland
Stichting voor Protestants Christelijk Voortgezet Onderwijs Eemland
Behalve onder de naam Stichting voor Protestants Christelijk Voortgezet Onderwijs Eemland ook bekend onder de naam Stichting P.C.V.O.E.
0334794040
Bestuur van Instelling te Amersfoort, Utrecht
Adres
Zangvogelweg 2
3815DL AMERSFOORT
Postadres
Postbus 194
3800AD AMERSFOORT
Protestants-Christelijk