17 juni 2024
SSBO Kon Wilhelmina
SSBO Kon Wilhelmina
Deze instelling valt onder het gezag van Stichting voor Protestants-Christelijk Basisonderwijs voor Amersfoort eo te Amersfoort.