9 april 2020
cbs Het Kompas
cbs Het Kompas
Behalve onder de naam cbs Het Kompas ook bekend onder de naam Het Kompas.
Basisschool te Stichtse Vecht, Utrecht
Adres
Buitenweg 308
3602ZK MAARSSEN
Protestants-Christelijk