14 juli 2024
Stichting Evangelisch Bijbelgetrouw Voortgezet Onderwijs
Stichting Evangelisch Bijbelgetrouw Voortgezet Onderwijs
Behalve onder de naam Stichting Evangelisch Bijbelgetrouw Voortgezet Onderwijs ook bekend onder de naam SEB VO.
0883372727
Bestuur van Instelling te Houten, Utrecht
Adres
Paardenhoeve 82
3992PK HOUTEN
Evangelisch