2 oktober 2022
Stichting Hervormde Scholen De Drieslag
Stichting Hervormde Scholen De Drieslag
Behalve onder de naam Stichting Hervormde Scholen De Drieslag ook bekend onder de naam Stg Herv Sch De Drieslag.
0342478243
Bestuur van Instelling te Amersfoort, Utrecht
Adres
Utrechtseweg 371
3818EL AMERSFOORT
Postadres
Postbus 1402
3800BK AMERSFOORT
Protestants-Christelijk