2 oktober 2022
PC Bs de Wegwijzer
PC Bs de Wegwijzer
Behalve onder de naam PC Bs de Wegwijzer ook bekend onder de namen pcbs De Wegwijzer en De Wegwijzer.
Basisschool te Amersfoort, Utrecht
Adres
Koning Karelpad 2
3813HC AMERSFOORT
Protestants-Christelijk