9 april 2020
Chr Bs de Grondtoon
Chr Bs de Grondtoon
Behalve onder de naam Chr Bs de Grondtoon ook bekend onder de namen cbs De Grondtoon en De Grondtoon.
0332983804
Basisschool te Bunschoten, Utrecht
Adres
Jan Zwartplantsoen 20
3752VG BUNSCHOTEN-SPAKENBURG
Postadres
Postbus 7
3750GA BUNSCHOTEN-SPAKENBURG
Protestants-Christelijk