8 april 2020
cbs De Witte Roos
cbs De Witte Roos
Behalve onder de naam cbs De Witte Roos ook bekend onder de namen Bs de Witte Roos en Witte Roos.
Basisschool te Stichtse Vecht, Utrecht
Adres
Bloemstede 225
3608TA MAARSSEN
Protestants-Christelijk