9 december 2022
pcbs Prins Willem Alexander (loc. Beekenstein)
pcbs Prins Willem Alexander (loc. Beekenstein)
Deze instelling valt onder het gezag van Stichting voor Protestants-Christelijk Basisonderwijs voor Amersfoort eo te Amersfoort.