25 oktober 2020
PC Sch vr BSO Immanuel
PC Sch vr BSO Immanuel
Behalve onder de naam PC Sch vr BSO Immanuel ook bekend onder de naam Immanuëlschool.
0306881733
Basisschool te Lopik, Utrecht
Adres
Kapelsepad 20-A
3412KM LOPIKERKAPEL
Protestants-Christelijk