17 juni 2024
Stichting Kind en Onderwijs Rotterdam (Stg voor Christelijk Primair Onderwijs)
Stichting Kind en Onderwijs Rotterdam (Stg voor Christelijk Primair Onderwijs)
Behalve onder de naam Stichting Kind en Onderwijs Rotterdam (Stg voor Christelijk Primair Onderwijs) ook bekend onder de naam Stg Kind en Onderw Rotterdam.
Bestuur van Instelling te Rotterdam, Zuid-Holland
Adres
Crooswijksesingel 19
3034CH ROTTERDAM
Postadres
Postbus 22009
3003DA ROTTERDAM
Protestants-Christelijk