23 mei 2018
Stichting tot het Verstrekken van Onderwijs op Gereformeerde Grondslag
Stichting tot het Verstrekken van Onderwijs op Gereformeerde Grondslag
Stichting tot het Verstrekken van Onderwijs op Gereformeerde Grondslag heeft het gezag over:
1. Dr C Steenblok School Veenendaal