5 april 2020
Stichting Behartiging Belangen School met de Bijbel op Reformatorische Grondslag
Stichting Behartiging Belangen School met de Bijbel op Reformatorische Grondslag
Behalve onder de naam Stichting Behartiging Belangen School met de Bijbel op Reformatorische Grondslag ook bekend onder de naam Stg Beh Belang.
0317614388
Bestuur van Instelling te Rhenen, Utrecht
Adres
Cuneraweg 20
3911RN RHENEN
Postadres
Ruiterpad 83
3911SK RHENEN
Protestants-Christelijk