19 juni 2024
basisschool De Zegge
basisschool De Zegge
Deze instelling valt onder het gezag van Stichting Protestants Christelijk Onderwijs Noord Twente te Almelo.