23 mei 2022
Stichting Amsterdamse Samenwerkende Katholieke Basisscholen
Stichting Amsterdamse Samenwerkende Katholieke Basisscholen
Behalve onder de naam Stichting Amsterdamse Samenwerkende Katholieke Basisscholen ook bekend onder de naam Stg A damse Sw Kath BS.
0203013888
Bestuur van Instelling te Amsterdam, Noord-Holland
Adres
Kalfjeslaan 380
1081JA AMSTERDAM
Postadres
Postbus 87591
1080JN AMSTERDAM
Rooms-Katholiek